Monday, March 20, 2023

Nguri-uri Budaya Tradisional Sing Ilang Ing Jawa Timur (Melestarikan Budaya Tradisional Yang Hilang Di Jawa Timur) Karya Lia Dwi Anggraini

 


Bahasa Jawa Timur

Nguri-uri Budaya Tradisional Sing Ilang Ing Jawa Timur

Panggonan budaya ing Jawa Timur dhuwuré kadhéngan lan kehilangan, khususé ing kéwénangan basa lan kesenian Jawa. Basa Jawa Timur sing sampeyané wong-wong sithik manèh biasané dianggo dhumatenga kepercakapan saka sawetara, khususé déning generasi muda. Seni tradisional kaya wayang kulit, tari topeng, lan batik uga dadi semakin jarang dipraktikaké lan dikembangaké.

Ana sawetara faktor sing ngenani hilangna budaya ing Jawa Timur. Salah sawijining faktoré ya iku pengaruh globalisasi sing padha karo kemajuan teknologi sing semakin ngetokaké prakarsa sosial lan ekonomi, sing sawiseé uga ngenani praktik budaya tradisional. Ing dhumatengé, kurangé kesadaran akan pentingné melestariké budaya tradisional ya iku faktor liyane sing ngenani hilangna budaya.

Nanging, hilangna budaya ora mesti dianggo dhumatengake. Ana carané kang bisa dilakokaké kanggo melestariké budaya ing Jawa Timur. Sawetara carané ya iku pamaréntahan lan lembaga non-pamaréntahan kudu terus ngurmati lan ngapresiasi praktik budaya tradisional, kaya pengembangan seni lan basa daerah. Wong cilik lan wong tuwa uga kudu padha ngguyu program budaya tradisional, kaya pertunjukan wayang kulit utawa karnaval budaya, kang bisa nguri-uri nguri sarta memperkuat pengaruh budaya lan adat istiadat ing Jawa Timur. Pendidikan budaya uga kudu dijejali ing pikiran wong muda nggunakaké program-program pendidikan formal lan informal, kanggo bisa mbenerake wong muda jadi pelindung budaya tradisional ing ngendi-kendhi.

Nggunakaké upaya kanggo nyandingi, budaya Jawa Timur bisa dijaga lan dilestarikaké kanggo generasi datang. Ana waktué kang sabené sing ngerti pentingé budaya, kanggo coba mbenerake lan memperkuat budaya kasebut, supaya ora ana lagi budaya sing hilang lan kadhéngan ing Jawa Timur lan sajeroning Indonesia.

Kebudayaan sing wis ilang kayata basa,lan kesenian Jawa yaiku hal sing tumindak ati lan patut dicukupi perhatiane. Sapa wae, utawi pemerintah kudu nguri-uri budaya sing wis nyata ing Jawa iki. Supaya ora ilang saka sijine. Yaiku, kang kudu dirungokaken yaiku pengetahuan lan ketrampilan supaya bisa ngayahi lan ngajaga budaya iki tanpa ora duwe kewenangan sing wis diatur. Sanajan iku, setidak-tidaké wajib keprihatin utawi ngapresiasi sapa-sapa wong sing ngadegake usaha kanggo melestari budaya. Budaya iku senajan ora kaya materi, nanging kaya kayata jati diri utawa ciri khas. Sing bakal manggoni wong Jawa sarta mbah-bonane ing kene.

Oleh karepe sing wis mlebu kana usia globalisasi iki, ora leres nglarani lan ngembangake budaya kita. Ingkang kudu diarani yaiku ora ngilangi identitas budaya ing Jawa. Kudu dikembangkne lan disosialisasikne supaya isa dipahami lan dilestarikne déning kagem wong Jawa ingkang bakal datang. Mula budaya iku kang wajib dijaga ing ngendi rasa kebersamaan sarta kekeluargaan. Supaya, budaya kita ora sampek punah ingkang bakal ngilangne rasa ke-Jawa-an ingkang sejatine.Terjemahan

Melestarikan Budaya Tradisional Yang Hilang Di Jawa Timur

            Budaya Jawa Timur semakin mengalami erosi dan kehilangan, khususnya dalam hal bahasa dan kesenian Jawa. Bahasa Jawa Timur, yang sebelumnya menjadi bahasa sehari-hari bagi penduduk di daerah ini, semakin sedikit digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Seni tradisional seperti wayang kulit, tari topeng, dan batik juga semakin jarang dipraktikkan dan dikembangkan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehilangan budaya di Jawa Timur. Salah satu faktornya adalah pengaruh globalisasi yang semakin meningkat, yang membawa budaya luar dan merangsang minat orang untuk mengikuti tren baru. Selain itu, kemajuan teknologi dan urbanisasi telah mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi praktik budaya tradisional. Terakhir, kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya tradisional juga menjadi faktor yang mempengaruhi kehilangan budaya.

Namun, kehilangan budaya bukan berarti harus diterima begitu saja. Ada langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya di Jawa Timur. Pertama, pemerintah dan lembaga non-pemerintah harus terus mempromosikan dan mendukung praktik budaya tradisional, termasuk pengembangan seni dan bahasa daerah. Kedua, masyarakat dapat berpartisipasi dalam acara budaya tradisional, seperti pertunjukan wayang kulit atau pawai budaya, untuk menghargai dan memperkuat pengaruh budaya mereka. Terakhir, pendidikan budaya harus ditanamkan pada generasi muda melalui program-program edukasi formal dan informal, sehingga mereka dapat menjadi pelindung budaya tradisional di masa depan.

Melalui upaya kolektif ini, budaya Jawa Timur dapat dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Sudah saatnya kita semua menyadari pentingnya keberadaan budaya kita, dan berusaha untuk mempertahankan dan memperkuat warisan budaya kita sendiri. Sehingga, tidak ada lagi budaya yang hilang dan mengalami erosi di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia.

Kebudayaan yang telah hilang seperti bahasa dan kesenian Jawa adalah hal yang memprihatinkan dan harus diperhatikan. Setiap individu atau pemerintah harus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang sudah tertanam di Jawa. Agar tidak hilang dari keberadaannya. Yang perlu diperhatikan adalah pengetahuan dan keterampilan agar dapat merawat dan mempertahankan kebudayaan ini tanpa melebihi batas wewenang yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, minimal kita harus merasakan keprihatinan atau memberikan apresiasi pada setiap usaha yang dilakukan untuk melestarikan budaya. Budaya ini meskipun tidak kaya akan materi, namun kaya akan jati diri atau ciri khas. Yang akan diwariskan oleh orang Jawa dan leluhurnya.

Oleh karena itu, yang sudah memasuki zaman globalisasi ini, tidak boleh melupakan dan tidak mengembangkan budaya kita. Yang harus dijaga adalah identitas budaya Jawa. Yang harus dikembangkan dan disosialisasikan agar bisa dipahami dan dilestarikan oleh generasi Jawa yang akan datang. Karena budaya harus dijaga dalam rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Agar budaya kita tidak mengalami kepunahan dan kehilangan cita rasa ke-Jawa-an yang sejati.

#Harimasyarakatadatnasional
#lombamenulis
#opini


Penulis

Lia Dwi Anggraini

Previous Post
Next Post

0 comments: